Home About us News Product Services Forum Contact
   
  Product
  CNC Controller
  CNC controller
 
  Machine CNC
  Services
 
  Dynamic balancing machine
 
  Why dynamic balancing ?
  Products must dynamic balancing
 
  Dynamic balancing machines
 
  Determine weights
  Automation
 
 
CNC controller
a.    Điều khiển

•    Số trục điều khiển mặc định 3,4 trục X, Y, Z,A được điều khiển chuyển động đồng thời.
•    Chọn lựa 5 trục X,Y,Z,A,B.
•    Tăng giảm tốc tự động cho tất cả lệnh chuyển động;
•    Hệ thống điều khiển servo (closed-loop) vị trí  theo nguyên lý PIVF (tuyến tính –tích phân và velocity feed forward)  cho các động cơ AC/DC servo;
•    Hệ thống điều khiển hai vị trí (phần chọn lựa);
•    Hệ thống thay dao tự động (có khả năng thay đến 128 dao);
•    Tốc độ chạy dao nhanh (G0) có thể đạt 9m/phút (độ phân giải kích thước 1?m);
•    Tốc độ chạy dao nội suy đạt 3m/phút (độ phân giải kích thước 1?m);
•    Có khả năng tự kiểm tra hệ thống điều khiển và báo lỗi.

b.    Giao tiếp

•    Các chức năng được tổ chức theo dạng pull-down menu;
•    Màn hình điều khiển đồ họa màu 14”, hiện liên tục (realtime) tọa độ máy X, Y, Z và vị trí dao thực tế trên không gian làm việc của bàn máy;
•    Cho phép giả lập bằng đồ họa (graphically simulate) đường chạy tâm dao trên hình chiếu không gian làm việc của bàn máy và trên hình chiếu trục đo (3 chiều) để kiểm tra trước khi gia công thực tế;
•    Ước tính trước thời gian gia công bằng giả lập;
•    Có các chức năng trên Panel “Feed  Hold”, “Program Restart”, “Over Ride”, Handle”…….

c.    Dữ liệu

•    Cho phép soạn thảo NC-program với trình soạn thảo (text-editor) dung lượng dữ liệu tới 64KB;
•    Có thể nạp dữ liệu Compact Flash hoặc qua đường truyền LAN (TCP/IP). Dung lượng và số chương trình lưu trong bộ điều khiển không hạn chế.

G-M code

Group

Function

G00

01

Positioning

G01

01

Linear interpolation

G02

01

Circular interpolation/Helical interpolation CW

G03

01

Circular interpolation/Helical interpolation CCW

G04

00

Dwell (Temporary stop)

G17

02

XY plane selection

G18

02

ZX plane selection

G19

02

YZ plane selection

G28

00

Return to Reference Point

G40

07

Cutter radius compensation CANCEL

G41

07

Cutter radius compensation Left

G42

07

Cutter radius compensation Right

G43

08

Tool length compensation + direction

G44

08

Tool length compensation – direction

G49

08

Tool length compensation CANCEL

G80

09

Canceling cycle motion defined by G80

G81

09

Spot drilling cycle

G83

09

Peck drilling cycle

G54-59

14

Workpiece coordinate system 1 – 6 selection

G90

03

Absolute command

G91

03

Incremental command

G92

00

Absolute coordinate setting

G24

00

Mirror image

G25

00

Canceling mirror image

M98

 

Call subrountine

M99

 

Return –Subrountine

M03

 

Start Spindle clockwise

M04

 

Start Spindle reverse

M05

 

Spindle Stop

M8

 

Coolant On

M9

 

Coolant Off

M2

 

End of program

M30

 

End of program (Identical to M2)

 

 

 
   
VIET TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.LTD
Address:   1199/50 Pham The Hien, Ward.5, Dist.8, HCM City.
Branch:     840/26  Huong lo 2, Ward. Binh Tri Dong A,  Dist. Binh Tan, HCM City.
 Cell phone :             Tuấn      0913 50 2282
                         Cường    0913 15 9991