Home About us News Product Services Forum Contact
   
  Product
  CNC Controller
  CNC controller
 
  Machine CNC
  Services
 
  Dynamic balancing machine
 
  Why dynamic balancing ?
  Products must dynamic balancing
 
  Dynamic balancing machines
 
  Determine weights
  Automation
 
 
Products must dynamic balancing
•    Cốt máy: 
 
•    Turbine:

•    Quạt lồng sốc:

•    Ròng Rọc                                                                                          
•    Bánh đà:

•    Chân vịt tàu thủy:
•    Rotor & Động cơ:
•    Nồi ly tâm:

•    Dao phay đỡ:
•    Ống đũa máy se sợi.
•    Và tất cả những sản phẩm có chuyển động quay khác
   
VIET TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.LTD
Address:   1199/50 Pham The Hien, Ward.5, Dist.8, HCM City.
Branch:     840/26  Huong lo 2, Ward. Binh Tri Dong A,  Dist. Binh Tan, HCM City.
 Cell phone :             Tuấn      0913 50 2282
                         Cường    0913 15 9991